ประวัติการก่อตั้ง
 
ด้วยปณิธานอันแน่วแน่กว่า 30 ปีที่นิตยสาร "บ้านและสวน" ได้มุ่งเน้นที่จะสร้างสรรค์นิตยสารเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านและการจัดสวนนับตั้งแต่เดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2519 กับจุดมุ่งหมายที่ต้องการจะนำเสนออีกหนึ่งคุณภาพสู่วงการนิตยสารของประเทศไทยบ้านและสวนได้ทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลความรู้และสรรสาระต่างๆ มากมายด้วยคุณภาพที่มาจากความตั้งใจจริง เป็นเวลากว่าสามทศวรรษที่นิตยสาร "บ้านและสวน"ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของเนื้อหา หรือเทคโนโลยีในการพิมพ์ เพื่อให้สมกับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้อ่านเสมอมา
 
สมาชิกนิตยสาร
 

กลุ่มผู้อ่านหลักของนิตยสาร "บ้านและสวน" จะอยู่ในช่วงวัยทำงานที่อายุประมาณ 30 - 50 ปี เขาและเธอเหล่านั้นกำลังที่จะมองหาบ้านเพื่อสร้างครอบครัวใหม่ หรือต้องการที่จะต่อเติมบ้าน ตกแต่งสวนเดิมที่มีอยู่ในขณะที่บางคนก็มีความสนใจในเทคนิคและเกร็ดความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการดัดแปลง และตกแต่งทั้งบ้านและสวนนอกจากนี้ด้วยเนื้อหาภายในเล่มที่ยังเน้นไปทางด้านสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับอาคารและการก่อสร้าง จึงทำให้กลุ่มของผู้อ่านนิตยสาร"บ้านและสวน" ขยายไปยังนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ อีกด้วย

 
นโยบาย
 

เป็นเวลากว่า 30 ปีที่นิตยสาร "บ้านและสวน" ฉบับแรกได้วางจำหน่ายและสามารถเป็นส่วนหนึ่งของวงการนิตยสารชั้นนำ ในประเทศไทยผู้อ่านโดยทั่วไปจะรู้จักอย่างดีว่านิตยสาร "บ้านและสวน"เป็นนิตยสารที่บรรจุแน่นไปด้วยความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและตกแต่งบ้านกับสวน ทั้งยังรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆรอบๆบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเกร็ดความรู้ในความเคลื่อนไหวของกระแสการตกแต่งบ้านจนถึงแนวโน้มการออกแบบที่ครอบคลุมไปถึงไลฟ์สไตล์ งานอดิเรกหรือแม้กระทั่งงานศิลปะ วันนี้ "บ้านและสวน" เป็นนิตยสารที่มียอดพิมพ์ต่อฉบับสูงถึง 270,000 เล่มต่อเดือน สำหรับการจำหน่ายทั่วประเทศ ซึ่งนับได้ว่าเป็นนิตยสารการตกแต่งบ้านที่ขายดีที่สุดของประเทศไทย

 

Amarin Training