รบกวนทำแบบสอบถามของนิตยสาร My Home สำหรับนิสิตป.โทหน่อยคะ

hooey

07/07/2012 6:35:15 PM

ก่อนอื่นต้องขอโทษด้วยนะคะ ที่ต้องมาตั้งกระทู้ในเว็บนี้ ไม่แน่ใจว่าถูกต้องรึเปล่า กลัวว่าจะไม่เหมาะสม ดิฉันเป็นเป็นนิสิตปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยากขอความร่วมมือจากทุกท่านในการทำแบบสอบถามเกี่ยวกับนิตยสาร My Home และเวปไซต์ myhome-mag.com เพื่อประกอบการศึกษาวิชา การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ซึ่งเป็นวิชาบังคับในหลักสูตร ซึ่งในการศึกษาวิชาดังกล่าว ดิฉันมีความสนใจจะศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับเวปไซต์ myhome-mag.com จึงอยากขอความร่วมมือจากทุกๆ คน หากพอมีเวลา รบกวนช่วยตอบแบบสอบถามตาม Link ด้านล่างนี้ค่ะ (ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เคยอ่านนิตยสาร My Home และเวปไซต์ myhome-mag.com หรือไม่ก็ตามค่ะ) https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGtvcC13MlJaVTMtV3ZBV3FrMzZmenc6MQ#gid=0 ข้อมูลทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า และจัดทำรายงาน และผลทั้งหมดจะใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น ***ขอรับรองได้ว่าดิฉันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้นจากทางนิตยสารและเวปไซต์ หัวข้อที่เลือกทำรายงานเกิดจากความสนใจส่วนตัวที่มีต่อเวปไซต์นิตยสารบ้านและต้องการทราบถึงแนวโน้มการใช้งานเวปไซต์การตกแต่งบ้านของคนไทยเท่านั้น *** ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์เพื่อเป็นวิทยาทานแก่การศึกษา ขอบคุณทุกๆ คนที่เสียสละเวลาและให้ความร่วมมือนะคะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ :)

แจ้งลบกระทู้